Bizi Takip Edin

İş Dünyası

Deprem Destek Paketi, depremzede KOBİ’lere destek oluyor

Etkinlikte duyurulan Akıllı KOBİ Deprem Destek Paketi ile de deprem bölgesinde bulunan KOBİ’lere sağlanacak çeşitli destekler açıklandı

da paylaşıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa’nın katkılarıyla, işini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’leri, ihtiyaç duydukları teknolojik ürün ve hizmetleri sağlayan tedarikçilerle bir araya getiren Akıllı KOBİ platformunun “İşletmeler için Afet Dayanıklılığı” canlı yayını 21 Mart 2023 tarihinde gerçekleşti.

İş dünyasından önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte KOBİ’lere afet dayanıklılığı konusundaki kapasitelerini geliştirmeye imkân verecek konular tüm boyutlarıyla ele alındı. Etkinlikte depremden etkilenen 11 ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin işlerini sürdürebilmelerine katkı sağlayacak Akıllı KOBİ Deprem Destek Paketi duyuruldu. Destek Paketi kapsamında afetten etkilenen KOBİ’lere ücretsiz e-ticaret paketleri ve pazaryeri kullanımı destekleri, yalın dijital dönüşüm ve “Akıllı Fabrika” destekleri, hosting desteği, SEO hizmeti, bulut hizmeti ile ücretsiz analizler ve strateji eğitimi destekleri verilecek. Söz konusu desteklere başvurular akillikobi.org.tr adresi üzerinden yıl sonuna kadar yapılabilecek.

“İŞ DÜNYASI AFETLERE KARŞI NE KADAR DAYANIKLI OLURSA, AFET ANINDA EKONOMİNİN TOPARLANMASI DA O KADAR HIZLI OLACAKTIR”

Afet Yönetimi ve İşbirliğinin Önemi oturumunda konuşan TOBB Başkan Danışmanı ve Reel Sektör, ArGe ve Uygulama Daire Başkanı Hasan Çağlayan Dündar, depremden sonraki süreçte TOBB tarafından yapılan çalışmalara değindi. Bu çalışmaları 8 ana başlık altında özetleyen Dündar; TOBB’un, koordinasyon, arama-kurtarma, acil yardım, geçici barınma ve beslenme, ziyaretler, hasar tespit, ekonomiyi normalleştirme ve kalıcı barınma konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Depremin en çok etkilediği il ve ilçelere koordinasyon sağlaması ve ihtiyaçların tespit edilmesi için ekipler gönderildi. Depremden etkilenen 11 ildeki 43 Oda ve Borsa ile koordinasyon halinde tüm Türkiye’deki Oda ve Borsalar, üyeler birlikte hareket ederek ihtiyaç duyulan arama kurtarma ekipmanlarının ve her türlü ihtiyaç malzemesinin bölgeye ulaştırılmasını sağlandı. Daha sonra geçici barınma ve beslenme için, çadır, konteyner ve ısıtıcı ihtiyaçlarına ve seyyar mutfak kurulumuna odaklanıldı. TOBB heyeti tarafından bölge farklı zamanlarda 4 kez ziyaret edildi. Bölgedeki iş dünyası ve sorumlu bakanlarla bir araya gelindi. Hayata geçmesi gereken ekonomik tedbirler derlendi” dedi.

Ekonomiyi normalleşme süreci kapsamında deprem bölgesi ekonomisinin ve istihdamının yeniden canlandırılması için 5 proje hayata geçirildiğini belirten Dündar “Bunlar; Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı, Ulusal Gıda Perakendecileri, Deprem Bölgesinden Tedarik Sağlıyor, E-Ticaret Pazaryerlerinden Deprem Bölgesindeki Satıcılara Destek, Teknik Destek Temini ve İstihdam Koruma ve Artırma Desteği’dir. Yine bu kapsamda Akıllı KOBİ Deprem Destek Paketinin hayata geçirilerek depremzede KOBİ’lerin faaliyetlerine devam edebilmelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin, afet yönetiminden risk yönetime geçiş yapmasında fayda vardır. İş dünyası afetlere karşı ne kadar dayanıklı olursa, herhangi bir afet anında ekonominin toparlanması da o kadar hızlı olacaktır. İşte bu sebeple TOBB, tarafından 2020 yılından bu yana Sağlam KOBİ projesi yürütülmekte ve iş dünyası afetlere karşı hazır hale getirilmektedir” dedi.

“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALARIN EKONOMİK FAALİYETLERİNE DÖNMESİNE BAĞLI”

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Misafir Araştırmacı Doç. Dr. Murat Tiryakioğlu’nun sunumuyla devam eden etkinlikte Tiryakioğlu, “İş Dünyasının afet ve acil durumlardaki rolü çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir konu. Özellikle iyileştirme ve normalleştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi esasen küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomik faaliyetlerine dönmesine bağlı. Maraş merkezli depremler bu kritik önemi belirgin olarak ortaya koydu ve bölgenin ekonomik olarak yeniden yapılandırılmasının uzun bir zamana yayılması kaçınılma gözüküyor” şeklinde konuştu.

Yayın, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akarca, EYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar’ın katıldığı Sektörel Bakış Açısıyla Afet Dayanıklığı ve Riskler paneliyle devam etti.

“TEŞVİKLERLE DESTEKLENMESİ GEREKİYOR”

Panelde konuşan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener, “Bugünden itibaren eğitimin ilk basamağından başlayarak gelecek kuşakların afet ve acil durum farkındalık seviyesini artırmalıyız. İşletmelerimiz özellikle KOBİ’lerimiz iş planlamalarına, yatırımlarına afet hazırlığını eklemesi ve afetlerden sonra ayakta kalabilmesi için KOBİ’lerin kamu tarafından teşviklerle desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca teknolojik gelişmelerden faydalanarak özellikle sözleşmelerini ve hukuki dokümanlarını güvence altına almaları da son derece önemli konular arasında” dedi.

“Veri depolama ve güvenliği; bulut alt yapısı yatırımlarının önceliklendirilmesi, siber güvenlik tehditlerine karşı önlem alınması afetlerin en az hasar ile atlatılması için eylem planları arasında yer almalıdır”

Panelin bir diğer konuşmacısı olan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akarca ise şunlara değindi: “Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü de doğal afetlerde toplumun temel düzeninin devam ettirilmesinde kritik önem taşıyan sektörlerin başında geliyor. Veri depolama ve güvenliği; bulut alt yapısı yatırımlarının önceliklendirilmesi, siber güvenlik tehditlerine karşı önlem alınması, ihtiyaçlara yönelik yazılım projeleri, “akıllı şehir” yatırımları ile başta ulaşım ve sosyal hizmetlerin koordinasyonu, kamu ve özel sektör için doğal afetlerin en az hasar ile atlatılması için eylem planları arasında yer almalıdır.”

“AFET ENERJİ PLANLAMA VE YÖNETİM ÇALIŞMALARINDA “DİJİTALLEŞME” GEREKLİLİĞİ ORTAYA ÇIKMAKTADIR”

Panelde konuşan EYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sermin Onaygil konuşmasında şu konulara vurgu yaptı:

“Yaşadığımız son deprem afetinde enerji temini konusunda sorunlar yaşadığımızı ve mevcut alt yapı ve planlamalarımızın yetersiz olduğunu gördük.  Elektrik enerjisi teminindeki kesinti haberleşme (iletişim) başta olmak üzere, arama-kurtarma ve güvenliğin sağlanması gibi tüm çalışmaları ve aktiviteleri olumsuz yönde etkilediğinden, afet anlarındaki acil ilk planlamalarda öncelikli olarak ele alınmak zorundadır.

Afet ve kriz anlarında çözüm olabilecek en önemli yatırımlar şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji temelli kendinden batarya depolama sistemli enerji temin üniteleri olacaktır. Şehir yaşam alanlarının gece aydınlatılması hem arama-kurtarma hem de güvenlik ve suçların önlenmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğundaki yollar ve belediyelerin sorumluluğundaki park, alan aydınlatmalarında kullanılan armatür-direk sistemleri uygun projelendirilerek atlamalı olarak şebekeden bağımsız fotovoltaik panelli batarya depolamalı tesisatlar olmalıdır. Afet enerji planlama ve yönetim çalışmalarında “dijitalleşme” gerekliliği ortaya çıkmaktadır.”

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Panelde konuşan TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“E-ticaret sektörü olarak, deprem bölgesindeki satıcılarımızın ve üreticilerimizin ticari kayıplarının önlenmesi adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sektörümüz devletimizin çalışmalarında önemli rol oynayarak afetlere ve krizlere ne denli hazırlıklı olduğunu kanıtlamış oldu. Çok sayıda e-ticaret firması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızla koordineli şekilde çalışarak deprem yardımlarının ihtiyaç duyulan bölgelere sevkini sağladı. Tüm sektörün çalışmalarıyla mart ayındaki sayıların ekonomik yaraların telafisini sağlamakta olduğunu görüyoruz. Sektör olarak el birliğiyle bölgedeki satıcılarımızın ticari kayıplarının bertaraf edilmesi adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

AKILLI KOBİ HAKKINDA

TOBB’un ev sahipliğinde ve Visa’nın ana sponsorluğunda hayata geçirilen Akıllı KOBİ, Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerinin her aşamasına destek olma hedefiyle yola çıkan bir platformdur. 2021 yılında temelleri atılan Akıllı KOBİ’nin amacı tüm KOBİ’ler için bir dijital dönüşüm ekosistemi oluşturmak ve tüm paydaşları ile birlikte bu ekosistemi büyütmektir. Platform, KOBİ’ler ile KOBİ’lere dijital dönüşüm ürün ve hizmetleri sunan binlerce teknoloji tedarikçilerini bir araya getirir, bilgilendirici içerik ve eğitimler sağlar.

Türkiye’nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Döviz Kurları

Facebook

Son Haberler