Bizi Takip Edin

İş Dünyası

Sendikalardan toplu çağrı: Esnek çalışmayı torbadan çıkarın…

Türk-İş, HAK-İŞ ve DİSK ortak açıklamayla esnek çalışmanın torbadan çıkarılmasını istedi. Kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları başta olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklara zarar vereceği düşünülen hükümlerin geri çekilmesi talep edildi.

da paylaşıldı

esnek çalışma

Türkiye’nin en çok üye sayısına sahip üç işçi sendikası konfederasyonu, uzun süredir ilk kez ortak bir metne imza atarak, TBMM gündeminde bulunan torba yasa teklifinin, çalışma hayatına esneklik getiren hükümlerinin geri çekilmesini istediler. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çekrezoğlu’nun imzalarıyla yayınlanan ortak açıklamada, torba yasanın;  kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündükleri hükümlerinin geri çekilmesi gerektiğini bildirdiler. Yapılan açıklamada, torba yasanın çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinden ortak kaygı duydukları belirtilerek, iş hukukuna esneklik getirilen hükümlerin gündemden geri çekilmesi gerektiği kaydedildi.

‘SON DERECE SAKINCALI BULUYORUZ’

Teklifle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılmasının sözkonusu olduğu belirtilen açıklamada, “Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır” denildi. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenlemenin çalışanlar arasında ayrıma yol açacağına dikkat çekilen metinde, “Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

‘SOSYAL GÜVENLİK HAKKI AÇISINDAN SAKINCALI BULUYORUZ’

Kanun Teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik düzenlemeye dikkat çekilirken, “ Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz” denildi.

‘GERİ ÇEKİLMESİ BÜTÜN ÇALIŞANLARIN ORTAK ARZUSUDUR’

Teklifle yaygınlaştırılmaya çalışılan kısmi çalışmanın, emekli aylığı, işsizlik ödeneği gibi bir çok konuda hak kaybı yaratacağına değinilen ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz”

Piyasaların ateşi düşmüyor…Dolar rekor tazeliyor

 

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Döviz Kurları

Facebook

Son Haberler